Vi erbjuder

 

Vi samlar bred kompetens och erfarenhet inom olika branscher och områden under ett tak. Kom och arbetsträna hos oss. Vi stödjer dig att komma närmare ett riktigt jobb. Vi skräddarsyr din arbetsträningsplats efter dina behov.

 

Förstärkt arbetsträning

Förstärkt arbetsträning utformas utifrån dina förutsättningar och du får pröva på olika arbetsuppgifter inom flera branscher. Vi ger dig också möjlighet till träning och orientering i arbetslivets olika villkor.

Läs mer om förstärkt arbetsträning »

Fördjupad bedömning

TP Consulting erbjuder fördjupad bedömning i samarbete med Arbetsförmedlingen för att ge underlag för planering för framtida insatser som behövs för att deltagaren ska komma närmare arbetsmarknaden.

Läs mer om fördjupad bedömning »

Personligt biträde

Arbetsträning med stöd av personligt biträde. 
TP Consulting ger Personligt stöd till dig som behöver arbetsinriktad rehabilitering eller har en funktionsnedsättning. 

Läs mer om personligt biträde »

Arbetsträning - ESF-projektet MIA

TP Consulting erbjuder arbetsträning inom ESF-projektet MIA.  Vi  stödjer de personer som ingår i projektet att utifrån sina förutsättningar, mål och behov gå vidare till arbete, studier eller ordinarie arbetsmarknadsinriktade program och insatser.

Läs mer om arbetsträning - ESF-projektet MIA »
 

Arbetsträning för nyanlända

Vi erbjuder arbetsträning för nyanlända med rätt  till etableringsplan. Syftet med arbetsträningen för nyanlända är att du får prova på ditt yrke på en arbetsplats med svenska arbetsförhållanden. 

Läs mer om arbetsträning för nyanlända »

Arbetsträning

Vi erbjuder arbetsträning och förstärkt arbetsträning i samarbete med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och kommuner.

Läs mer om arbetsträning »