Projektområden

TP Consulting är verksamma inom flera olika projektområden och vi arbetar med  många olika projekt.

Släktforskningsprojektet bidrar till att underlätta för allmänheten att släktforska samt bevara information av kulturhistoriskt värde för framtiden.

Turistprojektet är en öppen databas för turistaktiviteter i Norden. Syftet med hemsidan är att gratis synliggöra och främja information om svenska sevärdheter till en stor allmänhet. Databasen och hemsidan är under uppbyggnad.

Relocation är en webbaserad servicetjänst som hjälper utländska företagskunder som har för avsikt att flytta till och arbeta i Sverige. Vi hjälper dem effektivt att finna en bostad utifrån deras önskemål. Relocationtjänsten bistår även med vissa övriga specifika frågeställningar som man som ny expatriate i Sverige kan ha nytta av.

Webbutveckling och Webbdesign arbetar vi med för både interna och externa projekt.

TP Consulting har en toppmodern och avancerad IT-miljö.

Projekt

  • Släktforskning

  • Turism

  • Relocation

  • Webbutveckling

  • Webbdesign

  • IT

  • Logistik

projekt_400.png