Fördjupad bedömning

 
91977c9c9f7cf2b4f602c0c94063-1436891.jpg
 

TP Consulting erbjuder fördjupad bedömning i samarbete med Arbetsförmedlingen för att ge underlag för planering för framtida insatser som behövs för att deltagaren ska komma närmare arbetsmarknaden.