Arbetsträning för nyanlända

 
 

Syftet med arbetsträningen för nyanlända är att du får prova på ditt yrke på en arbetsplats med svenska arbetsförhållanden. Du har också möjlighet att prova ett nytt yrke och få yrkeslivserfarenhet i Sverige. Du kan kombinera arbetsträningen med andra insatser, till exempel svenska för invandrare (sfi). Arbetsträningen är anpassad efter dina förutsättningar, yrkesbakgrund och språkkunskaper.