Arbetsträning

 
 

Som deltagare hos TP Consuling har du möjlighet att arbetsträna med handledning och utföra olika arbetsuppgifter utan krav på produktivitet. Du får erfarenhet och färska referenser vilket underlättar för dig att komma närmare arbetsmarknaden.

 

TP Consulting erbjuder

  • Arbetsträning
  • Förstärkt arbetsträning
  • Arbetsträning för nyanlända med rätt till etableringsplan
  • Arbetsträning i samarbete med Försäkringskassan
  • Arbetsträning inom ramen för ESF-projektet MIA